Sposoby płatności i prowizje

Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 97 1140 1124 0000 4115 4600 1002,

b) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu kryptowaluty.edu.pl,
c) płatnością w systemie BitBayPay.

pixel